Ważna petycja w sprawie refundacji sprzętu dla osób posiadających stomię

Stomia

Rząd planuje zmiany względem refundacji wyrobów do zaopatrzenia stomii - niestety są to zmiany bardzo negatywne, które znacznie pogorszą jakość życia wielu osób posiadających stomię i ich rodzin, która i tak nie jest obecnie zadowalająca ze względu na rosnącą inflację i brak rewaloryzacji od blisku 20 lat.

Planowane zmiany względem zaopatrzenia w sprzęt stomijny

O projekcie ustawy informuje nas fundacja STOMAlife. Jak pisze na Facebooku Agnieszka Siedlarska z fundacji, proponowany projekt jest nie do przyjęcia przez osoby posiadające stomię i ich rodziny, gdyż od dawna obecna formuła jest niewystarczająca, by móc godnie funkcjonować, natomiast planowane zmiany mają jeszcze bardziej ją pogorszyć. W jaki sposób? Poniżej przedstawiam list, który Agnieszka Siedlarska wystosowała do Ministerstwa Zdrowia.

Petycja w sprawie zmiany warunków refundacji produktów stomijnych

"Proponowany projekt diametralnie zmienia sposób refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie. Obecnie obowiązujące limity wartościowe nie były rewaloryzowane od 2003 roku, a dodatkowo zredukowane o stawkę VAT kolejno w latach 2004 wprowadzono 7% i w 2011 dobito kolejny 1% czyli na 8%.

Od dawna informujemy MZ że obecna formuła jest niewystarczająca, aby móc godnie funkcjonować. Pisząc wprost nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety raz na dwa dni a w najlepszym wypadku raz dziennie!

W 2012 roku MZ wycofał się z refundacji środków do pielęgnacji stomii ograniczając się wyłącznie do finansowania płytek i worków. Po interwencji środowiska stomijnego po kilku miesiącach gehenny i tłumaczeń produkty wróciły na listę!".

Założenia wystosowane w projekcie ustawy

Dalej z wypowiedzi Pani Agnieszki czytamy, że obecny projekt będący w trakcie konsultacji społecznych zakłada:

 1. Potencjalną dopłatę do odbieranego sprzętu stomijnego odpowiednio w wysokości 10% - worki i płytki, 20% - środki do pielęgnacji. Dzieci pozostają bez dopłat, nikt jednak nie sprecyzował wieku dziecka, a jest to różnie przyjmowane w zależności od aktów prawnych.
 2. Ograniczenie refundacji w przypadku środków do pielęgnacji wyłącznie do pasty stomijnej 1 na miesiąc lub 15 pierścieni lub 30 półpierścieni oraz chusteczek ( 30 szt ) lub sprayu ( szt 1 ) do usuwania przylepca. Oznacza to że nic poza wymienionymi środkami nie będzie refundowane czyli np preparaty typu druga skóra, paski mocujące, pianki, żele, pudry, płytki zabezpieczająco gojące.
 3. Przy kolostomii refundacji nie podlegają żadne uszczelniacze.
 4. Ograniczenie możliwości kontynuacji zleceń przez pielęgniarki i położne - możliwość kontynuacji na 6 miesięcy a nie jak dotychczas 12 miesięcy.
 5. Pacjenci z dodatkowymi kodami uprawnień również dopłacą.
 6. Projekt nie zakłada rozróżnienia na płytkę płaską i typu convex, które z założenia są droższe, co przy takim zapisie spowoduje dużo większą odpłatność pacjenta poza zapisem 10%.
 7. Projekt w wyliczeniu podstawy limitu powołuje się na ceny, które nie funkcjonuja na dzień dzisiejszy w obrocie co oznacza realnie dużo większe dopłaty pacjentów, niż powołane w projekcie.

Mając doświadczenie w obecnym systemie uważamy że podział na 4 odrębne zlecenia ograniczy swobodny dostęp stomika do wysokiej jakości sprzętu i budowania koszyka według potrzeb w zależności od posiadanej stomii. Dodatkowo dokłada ogromnej pracy zarówno przy wypisaniu zleceń jak również ich realizacji.

Podkreślić należy, że znaczna grupa stomików to choroby nowotworowe co oznacza znaczne obciążenie budżetu domowego, a jak pokazują dane już teraz stomicy rezygnują z kupowania sprzętu za gotówkę poza zleceniem refundacyjnym bo po prostu ich na to nie stać.

Jesteśmy przekonani że znaczne dopłaty jakie zawiera obecny projekt jak również ograniczenie dostępności sprzętu poprzez wyodrębnienie 4 osobnych zleceń doprowadzi do jeszcze większych powikłań z powodu niewystarczającego zaopatrzenia jak również wycofania się stomików z życia społecznego o co jako fundacja walczymy od lat!

Jak na zmiany zapatrują się stomicy?

W poście fundacji dowiadujemy się jeszcze, jak na zmiany zapatrują się sami stomicy. "Podczas prowadzonych z Wami rozmów wynika jednoznaczne nasze stanowisko:

 1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji – czyli jedno zlecenie wartościowe w ramach którego dobieramy dowolnie potrzebne zaopatrzenie.
 2. Aktualizacja obecnie obowiązujących limitów – urealnienie wartości biorąc pod uwagę inflacje, brak rewaloryzacji na przestrzeni ostatnich blisko 20 lat, wzrost cen wyrobów.
 3. Utrzymanie dostępu do wysoko jakościowych wyrobów.
 4. Brak dopłat do sprzętu odbieranego w ramach określonego limitu.
 5. Utrzymanie refundacji środków do pielęgnacji stomii, które zabezpieczają przed powikłaniami."

Zachęcam gorąco wszystkie osoby do wyrażenia swojego sprzeciwu w sprawie planowanych zmian - zarówno osoby posiadające stomię, ich rodziny, jak i każdą inną osobę. Sprzeciw można wyrazić, podpisując online petycję na stronie: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_projektu_mz_w_sprawie_sposobu_refundacji_sprztu_stomijnegoh