Kiedy warto zdecydować się na zwolnienie lekarskie online?

Lekarz wypisujący zwolnienie

Zwolnienie lekarskie przez Internet to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mogą udać się osobiście na wizytę do gabinetu lekarskiego, np. z powodu braku samochodu i utrudnionego dojazdu do najbliższej przychodni. Jak działa zwolnienie lekarskie online? Kiedy w szczególności warto skorzystać z takiej opcji? Podpowiadamy.

Co to jest L4 online?

Zwolnienie lekarskie przez Internet (inaczej L4 online) to zaświadczenie, które jest wystawiane przez lekarza zdalnie, na odległość. Dokument ten działa podobnie jak klasyczne L4 — informuje o terminie nieobecności pracownika w zakładzie pracy oraz ją uzasadnia. Upoważnia także do odbioru świadczenia — zasiłku chorobowego. Co zrobić, żeby otrzymać zwolnienie lekarskie online? Odpowiadamy na to pytanie w dalszej części artykułu.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie przez Internet?

Zwolnienie lekarskie online jest wypisywane podczas konsultacji telefonicznej lub po rozmowie z lekarzem na czacie. Aby otrzymać zaświadczenie, nie ma konieczności udawania się osobiście do gabinetu lekarskiego, wystarczy jedynie:

 • wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej podmiotu medycznego, który oferuje usługi zdalnie,
 • podać dane niezbędne do zwolnienia lekarskiego online,
 • uiścić opłatę za konsultację z lekarzem,
 • poczekać na kontakt ze strony lekarza. 

W taki sposób wystawione zwolnienie lekarskie można otrzymać m.in. na tej stronie: https://l4online.pl.

Kiedy warto zdecydować się na zwolnienie lekarskie online?

Zwolnienie lekarskie przez Internet jest dostępne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz pozostałych, pod warunkiem że opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Samo w sobie zwolnienie lekarskie online nie wiąże się z opłatami, jedynym kosztem jest opłata za prywatną konsultację z lekarzem (zgodnie z cennikiem podmiotu medycznego). Zaświadczenie może wystawić lekarz dowolnej specjalności lub upoważniony przez niego asystent medyczny.

Zwolnienie lekarskie online warto wybrać, gdy pacjent:

 • ma trudności z dostaniem się na wizytę stacjonarną do lekarza (brak transportu, duże kolejki, małe dziecko w domu),
 • nie może się przemieszczać (np. z powodu urazu, niepełnosprawności lub choroby przewlekłej),
 • przebywa aktualnie za granicą,
 • regularnie przyjmuje te same leki i nie ma konieczności, aby udawać się osobiście do lekarza, ponieważ rozpoznanie zostało postawione wcześniej.

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

Zaświadczenie lekarskie online jest przesyłane do ZUS oraz pracodawcy automatycznie po jego wystawieniu, drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca nie ma konta PUE ZUS. Wtedy należy donieść do zakładu pracy odpowiedni dokument w formie papierowej. W obu przypadkach obowiązkiem pracownika jest powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim i nieobecności (np. telefonicznie), natomiast nie ma przymusu udzielania dodatkowych informacji, np. podawania kodu jednostki chorobowej.  

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika? W tym celu wystarczy się zalogować na swój profil ZUS PUE. Widoczne są tam jedynie dane potrzebne do rozliczeń kadrowych, natomiast informacje na temat stanu zdrowia pracownika są poufne. Pracodawca nie wie, jaki kod choroby został wpisany na zwolnieniu lekarskim online i jeśli pracownik sobie tego nie życzy, nie musi się dzielić swoją historią chorób z pracodawcą. Natomiast jeśli zaszło podejrzenie, że L4 online jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, pracodawca może przeprowadzić kontrolę (lub zlecić takie działanie zewnętrznemu podmiotowi) i sprawdzić, czy chory rzeczywiście przebywa we wskazanym miejscu.  

Kontrola L4 online może zostać zlecona wobec osób, które:

 • często są na zwolnieniu lekarskim,
 • ubiegają się o zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy,
 • zostały w przeszłości pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem L4. 

Wpis gościnny