Dziecko na wadze

Jak obliczać BMI u dzieci?

Normy BMI stosuje się zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci, jednak interpretacja wyników w drugiej z grup jest nieco inna. Jak oblicza się zatem BMI u dzie...

BMI a wiek - jak zmieniają się normy?

Normy BMI a wiek – jak się zmieniają?

BMI – jakie normy pod względem wieku? Poznaj prawidłowe BMI dla okresu dzieciństwa, wieku młodzieńczego, dojrzałego oraz starości. Normy różnią się także ze ...