Hashimoto

Hashimoto a inne choroby - jakie jest ryzyko?

Choroba Hashimoto rzadko rozwija się samotnie - często powoduje ona zwiększone ryzyko rozwoju innych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Warto zatem podjąć...