Prognozowany 300-procentowy wzrost przypadków demencji na świecie

Choroba Alzheimera

Do 2050 roku liczba przypadków demencji na świecie ma przekroczyć 139 mln, co oznacza 300% wzrost. Taka prognoza stanowi poważne wyzwanie dla rządów i placówek zdrowia publicznego, która powinna zmusić je do działania i stawienia czoła spirali dotyczącej kryzysu zdrowia publicznego.

Kampania Alzheimer's Disease International

„Poznaj demencję, poznaj chorobę Alzheimera” - to hasło przewodnie tegorocznej wrześniowej kampanii ADI, która ma być kontynuacją działań z 2021 roku skupiających się na drodze do otrzymania diagnozy choroby Alzheimera lub innej choroby demencyjnej. W tym roku temat w dużej mierze skupia się na wsparciu podiagnozowym. Niestety wciąż aktualna jest stygmatyzacja związana z demencją. Powszechne są także błędne wyobrażenia na temat tej choroby – które najbardziej uderzają w pacjentów. Aby podnieść globalną świadomość, zarówno społeczeństwo, jak i rząd, muszą zostać lepiej wyposażeni w rzetelne informacje, aby móc odpowiednio przygotować się do ewentualnej diagnozy, umieć wspierać chorych i zaakceptować chorobę.

Do 2050 roku na świecie będzie 3-krotnie więcej przypadków demencji

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, do 2050 roku liczba przypadków demencji w skali światowej ma wzrosnąć nawet o 300% (liczba chorych na demencję ma przekroczyć 139 mln, co oznacza przyrost o 82 mln osób).

Na stronie Stowarzyszenia czytamy, że obecnie w Polsce żyje ponad 700 tys. osób zmagających się z chorobami demencyjnymi (wg badań przeprowadzonych przez Institute of Health Metrics and Evaluation). Do 2050 roku liczba osób w Polsce z demencją ma wzrosnąć do ponad 1,7 mln, co oznacza 250% wzrost.

Średnio co 3 sekundy rozwija się demencja u kogoś na świecie. To zatrważające dane, a mają być znacznie gorsze, jeśli nie zostaną wprowadzone środki, które zahamują rozwój tej choroby w populacji.

Wezwanie do stawienia czoła spirali kryzysu zdrowia publicznego

Rosnąca liczba przypadków chorób demencyjnych niestety nie idzie w parze z rosnącym wsparciem dla osób z diagnozą i ich bliskim. Zwłaszcza w Polsce wsparcie to nadal nie jest wystarczające. W obliczu dynamicznego rozwoju chorób demencyjnych i przedstawianych prognoz ADI, przyszłość plasuje się w mało optymistycznych barwach. Z tego względu we wrześniu, który jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera wspólnie z Alzheimer's Disease International, nawołują do działania zarówno rządy, jak i placówki zdrowia publicznego. Podkreślają, że konieczne jest stawienie czoła spirali kryzysu zdrowia publicznego. Komunikat podany na stronie Stowarzyszenia brzmi następująco:

„Na początku Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Alzheimer's Disease International (ADI), globalna federacja zrzeszająca ponad 105 stowarzyszeń zajmujących się chorobą Alzheimera i demencją na całym świecie wzywają Światową Organizację Zdrowia (WHO), rządy, instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za zdrowie publiczne do pilnego wprowadzenia niezbędnego wsparcia przed i po diagnozie dla osób żyjących z demencją w świetle niespotykanych nowych prognoz.”

To niezwykle istotny apel, który warto nagłaśniać, ponieważ temat jest ważny i z roku na rok będzie nabierał na znaczeniu.

Rządy nie są przygotowane na kryzys demencyjny

Dyrektor generalny ADI, Paola Barbarino, wskazuje, że większość rządów na całym świecie nie jest przygotowana i chociaż czas ucieka, wciąż jest czas na działanie. Jak podkreśla, niestety większość rządów nadal nie posiada sprecyzowanych planów dotyczących demencji, mimo że zobowiązały się do ich przedstawienia w 2017 roku. Dodatkowo dyskryminacja i stygmatyzacja demencji oznaczają, że spora liczba osób w ogóle nie otrzymuje diagnozy, gdyż nie zgłasza się z problemem do lekarza. W efekcie chorujących na demencję jest znacznie więcej, a skala problemu w ciągu najbliższych 30 lat może nas zaskoczyć, jeśli nie wdrożymy jak najszybciej konkretnych działań.

Co ciekawe Paola Barbarino twierdzi, że rządy na świecie mają do dyspozycji szereg narzędzi do łagodzenia tego kryzysu zdrowia publicznego, jednak wiele z nich odmawia działania.

COVID może zwiększać ryzyko demencji

Okazuje się, że podawane prognozy mogą być i tak niedoszacowane w obliczu COVID i tego, że może zwiększać ryzyko rozwoju demencji w późniejszym okresie życia, czego naturalnie nie jesteśmy obecnie w stanie jednoznacznie udowodnić, ale szacunki naukowców w dużej mierze są w tej kwestii zgodne.

Więcej informacji znajduje się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera: www.alzheimer-waw.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/alzheimerwaw