Depresja czy choroba dwubiegunowa (ChAD)? Różnice

Depresja czy choroba dwubiegowa? Różnice

Choroba afektywna dwubiegunowa daje podobne objawy do depresji. Bywa, że osoba cierpiąca na ChAD ma jednocześnie depresję. Jak rozpoznać te dwie jednostki chorobowe i je rozróżnić?

Zaburzenia nastroju to choroby cywilizacyjne

Eksperci sądzą, że zaburzenia nastroju powinny być klasyfikowane jako choroby cywilizacyjne, ponieważ są silnie związane ze współczesnym stylem życia. Szacunki wskazują, że nawet 1,5 mln Polaków cierpi na depresję, przy czym liczby te mogą być zaniżone, gdyż osoby chore na depresje często bronią przed diagnozowaniem i następnie leczeniem zaburzeń psychicznych. Inną, bardzo częstą jednostką w ramach zaburzeń nastroju, jest choroba afektywna dwubiegunowa. Czym różnią się oba schorzenia? Jakie są różnice w leczeniu? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest depresja? Jakie są cechy charakterystyczne?

Depresja to choroba o szerokim spektrum oraz wielu odmianach. Wszystkie jednak z nich mają kilka wspólnych cech, a przede wszystkim charakteryzuje je trwałe obniżenie nastroju. Inne objawy depresji to:

  • brak zainteresowania otoczeniem zewnętrznym,
  • problemy z podejmowaniem codziennych obowiązków (np. utrzymanie domu w czystości, zachowanie higieny osobistej, robienie zakupów),
  • problemy w kontaktach z innymi ludźmi,
  • problemy z dostosowaniem się i funkcjonowaniem we współczesnym świecie.

Niestety często depresja jest bagatelizowana i określana jako smutek, co stanowi duży problem, ponieważ konsekwencje nieleczonej depresji są bardzo poważne – choroba ta jest bowiem uznawana za chorobę śmiertelną. Konieczne jest szybkie rozpoznanie depresji i podjęcie odpowiedniego leczenia. Aby tak się stało, otoczenie osoby chorej musi zaakceptować fakt, że bliski ma depresję, aby móc wspomagać terapię (eksperci stale podkreślają, jak dużą rolę w leczeniu depresji pełni rodzina i najbliższe osoby).

Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa to drugie, częste schorzenie natury psychicznej. Często jest porównywana do depresji, ale jeśli przyjrzymy się dokładniej cechom charakterystycznym tej choroby, łatwo zobaczymy różnice. Osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD) cierpią na stałe wahania nastrojów: stale żyją w dwóch skrajnych stanach. Jednym z nich jest... depresja – wówczas można zauważyć typowe dla niej objawy – a drugim skrajne przeciwieństwo depresji, co nazywa się manią lub hipomanią. W tym stanie chory odczuwa nagły przypływ sił, motywację do działania, większe libido, brak odpowiedzialności, brak refleksyjności nad swoim postępowaniem. Chorzy w okresie manii mają skłonność do podejmowania bardzo nieprzemyślanych i czasami niebezpiecznych decyzji lub zachowań – nierzadko grożących zdrowiu lub życiu.

Jak powinno się diagnozować depresję lub chorobę dwubiegunową?

Zarówno ChAD, jak i depresja, to poważne choroby, które mogą mieć daleko idące konsekwencje, jeśli zostaną niezdiagnozowane. Z tego powodu bardzo ważne jest wczesne wykrycie objawów i postawienie trafnej diagnozy – aby móc wdrożyć odpowiedni sposób leczenia. Jeśli zauważymy więc u siebie lub osoby bliskiej któryś z wymienionych wyżej objawów, koniecznie zgłośmy się do specjalisty, aby ocenił symptomy. Najlepiej udać się do doświadczonego psychiatry, który sprawdzi wszystkie objawy towarzyszące potencjalnym chorobom, postawi diagnozę i ewentualnie skieruje nas do innego specjalisty lub zaleci odpowiednie leczenie. W każdym razie samodiagnoza nie jest dobrym pomysłem, zarówno w przypadku depresji, jak i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Jak leczy się depresję, a jak chorobę dwubiegunową?

Leczenie depresji i choroby dwubiegunowej różni się od siebie, jednak obie te choroby wymagają kompleksowego leczenia polegającego na:

  • psychoterapii,
  • farmakoterapii,
  • wsparcia bliskich.

W przypadku leczenia depresji, w ramach farmakoterapii stosuje się zwykle leki należące do grupy SSRI lub SNRI – ich zadaniem jest przywrócenie prawidłowej równowagi hormonalnej w organizmie pacjenta w zakresie wydzielania takich neuroprzekaźników w mózgu, jak serotonina czy dopamina (to hormony odpowiedzialne m.in. za uczucie szczęścia). Dodatkowo jeśli występuje potrzeba, lekarz zapisuje także leki przeciwlękowe.

W przypadku leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej, konieczne jest uzupełnienie farmakoterapii o leki, które stabilizują nastrój. Czasami wdraża się także leki przeciwpsychotyczne, takie jak kwetiapina czy lit.

Różnice występują także w długości okresu leczenia. Z depresji można wyjść – można ją całkowicie wyleczyć i rozpocząć nowe życie, bez farmakoterapii. Jeśli natomiast chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową, niestety te zaburzenia wymagają leczenia praktycznie przez całe życie pacjenta. Pocieszeniem jest fakt, że choroba często wchodzi w remisje i możliwe jest codzienne, komfortowe funkcjonowanie.

Bibliografia