Elektroniczna dokumentacja medyczna – co warto o niej wiedzieć?

Elektroniczne skierowania, recepty i zwolnienia lekarskie to dziś obowiązujący standard. Lekarze są prawnie zobligowani do wypisywania dokumentów w formie cyfrowej. Każdy taki plik składa się na Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta. Dokumenty wypisane przez lekarza to jednak nie wszystko, co można w niej znaleźć. Jakie informacje obejmuje EDM i co warto wiedzieć na jej temat? Przekonajmy się.

Jakie informacje znajdziesz w EDM?

Od 1 lipca 2021 roku placówki medyczne mają obowiązek przesyłania dokumentacji medycznej pacjenta do systemu e-zdrowie (P1) powstałego z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia. Dotyczy to zarówno gabinetów realizujących świadczenia publicznie, jak i prywatnie. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna została stworzona po to, aby zgromadzić w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące leczenia pacjenta i w razie potrzeby umożliwiające jego kontynuację.

Oprócz e-Zwolnień, e-Recept i e-Skierowań EDM zawiera również:

 • wpisy o zrealizowanych wizytach lekarskich i innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
 • rozpoznania chorób oraz urazów,
 • opisane wyniki badań laboratoryjnych,
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego,
 • informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, rokowaniach, przepisanych lekach i wyrobach medycznych,
 • uzasadnienia odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala.

Dokumenty składające się na EDM są wystawiane poprzez oprogramowanie medyczne, a następnie wysyłane do systemu P1.

Kto ma dostęp do EDM?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zawiera dane wrażliwe, dlatego powinna być szczególnie chroniona przed dostępem osób nieuprawnionych. Co do zasady wgląd do EDM ma sam pacjent, personel medyczny, który ją wytworzył (np. lekarz wypisujący e-Receptę), lekarz prowadzący podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka POZ oraz położna. EDM jest również dostępna dla przychodni POZ, do której zapisał się pacjent, aby w razie nieobecności lekarza prowadzącego mógł on zostać przyjęty przez innego specjalistę. W sytuacji zagrożenia życia uprawnienia rozszerzają się na każdego pracownika medycznego.

Pacjent może ponadto upoważnić do wglądu bliską osobę lub innego lekarza, u którego podejmuje leczenie. EDM osób niepełnoletnich pozostaje z kolei do dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych.

Gdzie można sprawdzić własną EDM?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić własną EDM i gdzie jej szukać? Uzyskanie dostępu jest bardzo proste – wystarczy tylko zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. Nie jest konieczna żadna uprzednia rejestracja, ponieważ IKP posiada każda osoba z nadanym numerem PESEL. Z uwagi na zawarte w IKP dane medyczne logowanie musi być jednak odpowiednio zabezpieczone. Aby uzyskać dostęp do konta, należy skorzystać z profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Co to jest zdarzenie medyczne?

Poza Elektroniczną Dokumentacją Medyczną w IKP znajdziesz również inne informacje istotne dla procesu leczenia – raporty o zdarzeniach medycznych. Podobnie jak w przypadku EDM, lekarze mają obowiązek przesyłania takich raportów do systemu P1. Są do tego zobligowani w terminie maksymalnie do 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego. Czym jednak właściwie jest takie zdarzenie?

Według definicji stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia zdarzeniem medycznym jest każde świadczenie służące profilaktyce lub poprawie zdrowia pacjenta. W praktyce można wśród nich wymienić następujące działania:

 • porada lekarska w gabinecie,
 • wizyta lekarska w domu pacjenta,
 • pobyt w szpitalu,
 • wizyta patronażowa pielęgniarki lub położnej u niemowlęcia do 2 miesiąca życia,
 • cykl leczenia obejmujący kilka lub więcej świadczeń medycznych,
 • badania laboratoryjne, przesiewowe i diagnostyczne,
 • sesja terapeutyczna u psychoterapeuty,
 • pomoc udzielona przez zespół ratowników medycznych,
 • szczepienia realizowane ze środków publicznych,
 • bilanse zdrowia dzieci i młodzieży,
 • przewóz pacjenta do placówki medycznej lub do domu,
 • pobyt na SOR-ze lub izbie przyjęć,
 • inne świadczenia medyczne nieujęte w powyższych kategoriach.

Wpis gościnny