Przeglądarka skierowań do sanatorium NFZ – jak sprawdzić kolejkę?

Przeglądarka skierowań do sanatorium - kolejka

Kolejka do sanatorium 2022 (lista oczekujących) – jak sprawdzić? Zobacz, jak korzystać z przeglądarki skierowań NFZ krok po kroku, ile czeka się na wyjazd, a także jak wyjechać do sanatorium szybciej – np. ze zwrotów.

Przeglądarka skierowań do sanatorium

Przeglądarka skierowań do sanatorium to narzędzie dla każdego, kto chce się dowiedzieć, jaki ma numer na liście oczekujących na wyjazd ze skierowania NFZ do sanatorium – na leczenie uzdrowiskowe. Jak działa przeglądarka skierowań NFZ? Czego można się z niej dowiedzieć? Dlaczego tak ważny jest numer skierowania? Wyjaśniamy poniżej.

Jeżeli Twoje skierowanie zostało przekazane do NFZ, możesz na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego rozpatrzenie lub realizacja – wystarczy mieć dostęp do internetu i wejść na stronę skierowania.nfz.gov.pl . W przeglądarce na tej stronie wpisujemy numer skierowania, który otrzymaliśmy pocztą. Strona ta jest bardzo popularna, ponieważ dostarcza przydatnych informacji. Możemy tam np. sprawdzić, który numer mamy w kolejce do sanatorium. Ponadto w przeglądarce znajdują się takie informacje, jak:

 • numer skierowania,
 • obecny status skierowania,
 • kiedy skierowanie zostało wystawione przez lekarza oraz kiedy wpłynęło do właściwego oddziału NFZ,
 • jaki oddział NFZ kieruje nas do sanatorium,
 • informacje o ocenie lekarza balneologa na temat rodzaju i profilu leczenia.

Serwis NFZ jest jedyną bezpieczną i oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych z tego funduszu. Lepiej nie sprawdzać miejsca w kolejne na innych stronach, ponieważ konieczne będzie podanie wrażliwych informacji – a to wiąże się z ryzykiem, że padniesz ofiarą oszustów. Dlatego warto korzystać z oficjalnej przeglądarki na stronie, którą podaliśmy wyżej. Jest ona całkowicie bezpłatna.

Przeglądarka skierowań do sanatorium – lista oczekujących

Każde skierowanie do sanatorium jest umieszczane na liście oczekujących. To, kiedy dane skierowanie zostanie zrealizowane, zależy od liczny pacjentów w danych oddziale wojewódzkim. Kolejka do sanatorium zwykle jest długa i wymaga od oczekujących nawet 2 lat cierpliwości. Przykładowo w województwie zachodniopomorskim czas oczekiwania wynosi ok. 21 miesięcy, a w lubelskim – ok. 18 miesięcy, także wszystko zależy od tego, jaki oddział NFZ zajmuje się Twoim skierowaniem. Krócej czekają osoby skierowane na leczenie lub rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym (zwykle ok. 5 miesięcy). O terminie wyjazdu zostaniemy poinformowani przez NZF na 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia. Wcześniej jednak należy odczekać w kolejce na przydzielenie miejsca w sanatorium.

Kolejka do sanatorium – jak sprawdzić?

Na stronie centrali NFZ, a także na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ, mamy możliwość sprawdzenia swojego miejsca w kolejce. Aby to zrobić, wystarczy wpisać na oficjalnej stronie numer skierowania oraz datę urodzenia w formacie RRRR_MM_DD (rok-miesiąc-dzień). Po wpisaniu tych danych, pojawią się aktualne informacje o naszym bieżącym skierowaniu NFZ na leczenie uzdrowiskowe.

Uwaga! NFZ ostrzega, że do pacjentów są niekiedy rozsyłane fałszywe powiadomienia SMS-owe. NFZ zaznacza, że NIGDY nie powiadamia pacjentów o miejscu w kolejne za pośrednictwem SMS czy e-mail, a więc takie wiadomości należy zignorować (lub zgłosić policji), aby nie paść ofiarą oszustów.

Jak szybko przesuwa się kolejka do sanatorium? Opinie – forum

Poniżej przedstawiamy kilka losowo wybranych opinii z for internetowych, pokazujących, jak szybko przesuwa się kolejna do sanatorium w wybranych oddziałach wojewódzkich NFZ. Jak widać, należy uzbroić się w cierpliwość…

Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium? Opinie z forum
Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium? Opinie z forum

Skierowanie NFZ do sanatorium – jak otrzymać?

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium na NFZ? O tym decyduje lekarz rodzinny albo konkretny specjalista (specjalista od balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej), który wskazuje, czy pacjent powinien wyjechać na leczenie uzdrowiskowe. To on określa m.in. rodzaj leczenia, czas trwania kuracji, jej tryb, a także miejscowość uzdrowiskową. Skierowanie do sanatorium powinno zawierać aktualne wyniki badań. Niezbędne jest też dostarczenie naszej dokumentacji medycznej do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego – tym zajmuje się lekarz lub pacjent osobiście (przy czym należy dostarczyć dokumenty w ciągu 30 dni w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”).

Kolejny etap to weryfikacja przez DLU tego, czy osoba skierowana do sanatorium jest ubezpieczona i czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystała z takiego świadczenia. Jeżeli zaistnieją jakieś braki formalne (np. nie będzie pieczątki przychodni), NFZ poprosi o ich uzupełnienie. Jeżeli natomiast wniosek nie zostanie zaakceptowany, ale z powodu przeciwwskazania lub braku wskazań do wyjazdu, Fundusz poinformuje o tym lekarza, a także pacjenta. Od decyzji tej niestety nie przysługuje nam odwołanie.

Jeżeli DLU nie ma zastrzeżeń, skierowanie jest poddane rejestracji i wówczas otrzymujemy numer – który możemy wpisać w przeglądarce skierowań do sanatorium NFZ, aby sprawdzić, jaką zajmujemy pozycję w kolejce na liście oczekujących.

Jak długo jest ważne skierowanie NFZ do sanatorium?

Skierowanie oraz wyniki dodatkowych badań podlegały jeszcze do niedawna weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia ich wystawienia. Wprowadzono jednak nowe przepisy, który zniosły obowiązek weryfikacji po 18 miesiącach, ponieważ większość oddziałów wojewódzkich NFZ przekraczała taki czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe, co rodziło konieczność dokonywania weryfikacji praktycznie większości skierowań oczekujących na potwierdzenie. A to wiązało się z kolejną wizytą u lekarza i ponownymi badaniami diagnostycznymi.

Ile kosztuje wyjazd do sanatorium na NFZ?

Pobyt w sanatorium zwykle trwa 28 dni. Leczenie jest częściowo odpłatne i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Ostateczny koszt jest uzależniony od cen w danym sanatorium – a te są bardzo różne i zależą w dużej mierze od sezonu. W mniej atrakcyjnym okresie, tj. od 1 października do 30 kwietnia, z pewnością zapłacimy mniej niż w sezonie letnim (od 1 maja do 30 września). Ceny zależą także od standardu. Najdroższe będą pokoje osobowe z własnymi łazienkami – w sezonie zimowym kosztują średnio 30 zł za dobę, a w sezonie letnim – ok. 37 zł za dobę. Najtańsze są natomiast miejsca w pokojach wieloosobowych i bez własnej łazienki – wówczas koszt w sezonie zimowym za dobę plasuje się na poziomie 9 zł, a w sezonie letnim – ok. 11 zł. Są też możliwości pośrednie – możemy np. wybrać pokój dwuosobowy bez łazienki – wówczas zapłacimy w sezonie zimowym ok. 13 zł za dobę, a w sezonie letnim – ok. 17 zł za dobę.

Poza wynajmem miejsca w pokoju, są także inne koszty pobytu w sanatorium, ponieważ NFZ nie ponosi następujących kosztów:

 • przyjazd na leczenie i z leczenia,
 • wyżywienia i zakwaterowania (częściowa odpłatność) w sanatoriach uzdrowiskowych,
 • wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 • pobytu opiekuna pacjenta,
 • dodatkowych opłat, które obowiązują w miejscu położenia zakładu opłat (mowa m.in. o opłacie klimatycznej),
 • zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, które nie są związane z podstawą chorobą, ani bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie.

Osoby, które nie muszą czekać na wyjazd do sanatorium

Są grupy osób, które mogą skorzystać z leczenia w sanatorium poza kolejnością. Bez czekania w kolejce do sanatorium wyjadą:

 • zasłużeni honorowi dawcy krwi,
 • zasłużeni dawcy przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani i poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • młodzież do 18. roku życia na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Jeśli spełniasz któryś z powyższych wymogów, musisz załączyć odpowiedni dokument do skierowania – np. legitymację zasłużonego, honorowego dawcy krwi itd. Wbrew obiegowym opiniom nauczyciele, pracownicy oświaty, lekarze, rodziny lekarzy itd., nie wyjeżdżają szybciej do sanatorium – są traktowani, jak wszyscy inni pacjenci.

Wyjazd do sanatorium – szybciej ze zwrotów

Jeśli nie spełniasz wymogów, a zależy Ci na szybkim wyjeździe, możesz skorzystać z tzw. zwrotów. To skierowania, z których z różnych przyczyn inni pacjenci nie mogli skorzystać. Termin rozpoczęcia leczenia jest wówczas krótszy niż 14 dni – a więc trzeba być przygotowanym na szybki wyjazd. Jest jednak pewne zastrzeżenie: przyspieszony wyjazd ze zwrotów jest możliwy jedynie wtedy, gdy zwrócone skierowanie odpowiada naszemu profilowi leczenia (jeśli masz np. problemy kardiologiczne, prawdopodobnie nie będziesz mógł/mogła skorzystać ze zwrotu skierowania do uzdrowiska w górach). Warto wiedzieć, że najwięcej skierowań jest zwracanych w okresie jesienno-zimowym.

Informacje dotyczące zwrotów uzyskasz telefonicznie lub osobiście w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego oddziały NFZ, do którego przynależysz.

Ważne! Skorzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dorosłych możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.

Szybciej do sanatorium z ZUS, a nie NFZ?

Jeśli zależy nam na szybkim wyjeździe, jest jeszcze opcja wyjazdu z ZUS, zamiast NFZ – ponieważ kolejka oczekujących na leczenie uzdrowiskowe poprzez ZUS jest o wiele krótsza. Nie jest to jednak opcja dla wszystkich – tyczy się raczej osób podejmujących pracę zarobkową i ubezpieczonych w ZUS.

Na decyzję czekamy od 3 do 8 tygodni. Jeśli lekarz kierujący stwierdzi pilny przypadek do leczenia, wyjazd do sanatorium jest nierzadko możliwy już w ciągu dwóch miesięcy. Takie sytuacje występują np. podczas zwolnienia lekarskiego, aby przyspieszyć powrót do pracy. Jeśli mamy skierowanie z ZUS, nie ponosimy żadnych kosztów związanych z wyjazdem (zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie, zabiegi i transport pokrywa ZUS). Nie musimy też w tym czasie wykorzystywać urlopu wypoczynkowego – wyjeżdżamy bowiem w ramach zwolnienia lekarskiego.

Nie mogę jechać do sanatorium… Jak zrezygnować?

Nie masz z kim zostawić chorych bliskich, spotkał Cię losowy wypadek, albo masz inny powód, dla którego nie możesz jechać do sanatorium ze skierowania? Jeśli chcesz zrezygnować z wyjazdu, musisz przygotować odpowiednie pismo i udokumentować przyczynę (np. donieść zaświadczenie). Jeśli powód rezygnacji nie wiąże się ze zmianą stanu zdrowia, Fundusz wyznaczy Ci nowy termin wyjazdu.

Chcę przesunąć termin wyjazdu do sanatorium. Jak to zrobić?

Zmiana terminu możliwa jest tylko przy wystąpieniu zasadnego powodu:

 • śmierci lub ciężkiej choroby bliskiej osoby;
 • pobytu w szpitalu pacjenta lub schorzenia uniemożliwiającego wyjazd;
 • braku możliwości uzyskania urlopu w danym terminie.

Jeżeli powód zostanie uznany za bezzasadny, niestety prośba o zmianę terminu nie zostanie rozpatrzona.

Lista sanatorium NFZ w Polsce

 • Sanatoria położone nad morzem: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki.
 • Sanatora położone na terenach podgórskich: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne.
 • Sanatoria położone w górach: Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój.
 • Sanatoria położone na nizinach: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój.
 • Sanatorium w wyrobisku górniczym: Wieliczka.

Wyjazd do sanatorium na NFZ a koronawirus

Od 15 czerwca 2020 roku sanatoria wznowiły swoją działalność. Co z pacjentami, którym przepadł termin? Osoby te będą mogły oczywiście rozpocząć leczenie lub je kontynuować. Jako pierwsi pojadą osoby, które miały potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca; osoby, które miały rozpocząć leczenie między 14 marcem a 14 czerwcem; osoby, które musiały przerwać leczenie, z powodu pandemii (gdy leczenie trwało mniej niż 15 dni).

Zanim będzie można wyjechać do sanatorium, należy poddać się diagnostyce, aby wykluczyć zakażenie koronawirusem. Test można wykonać nie szybciej niż na 6 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. Test wykonuje się w punktach pobrań tzw. drive-thru. Są one finansowego przez NFZ – wystarczy pokazać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Szczegółowe informacje oraz adresy punktów pobrań, w których można wykonać test, dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590. Więcej informacji jest też dostępnych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawdź także: Sanatorium NFZ w 2022 roku - co się zmieniło? Zasady, kolejka, przeglądarka skierowań

DRUKI: skierowanie do sanatorium NFZ

Pod poniższym linkiem znajduje się przykładowy druk skierowania do sanatorium w formacie DOC (do edycji w programie WORD) oraz PDF (do druku i odczytu w programie ADOBE):