Sanatorium NFZ 2022: kolejka, zmiany, przeglądarka skierowań

zabieg w sanatorium

Sanatorium na NFZ w 2022 roku – co się zmieniło? Jakie są kolejki i jak sprawdzić swoje miejsce w przeglądarce skierowań? Jakie wprowadzono obostrzenia i jakie są aktualne zasady skierowań do sanatorium – m.in. po COVID-19? Dowiedz się wszystkiego z niniejszego kompendium wiedzy.

Na czym polega leczenie w sanatorium?

Leczenie w sanatorium polega na terapii wykorzystującej bodźcowe oddziaływania na ustrój ze strony naturalnych tworzyw leczniczych. Innymi słowy, leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) bazuje na wykorzystywaniu leczniczego działania klimatu, przyrody, a także fizykalnych metod. W ramach leczenia w sanatorium przeprowadza się różne zabiegi czy prowadzi terapie np. leczniczymi wodami. Ponadto leczenie w uzdrowisku w dużej mierze odcina pacjenta od stresu życia codziennego oraz szkodliwych warunków, dzięki czemu już z tego względu uzyskuje się efekt terapeutyczny. Poza zabiegami, takimi jak zabiegi fizjoterapeutyczne czy kąpiele wodne, pacjenci są także edukowani na temat zdrowego stylu życia czy zdrowej diety. Dostępna jest także opieka psychologiczna i przekazywana wiedza na temat psychosomatyki. Przed wyborem uzdrowiska, konieczne jest zapoznanie się z profilem wiodącym – każde sanatorium specjalizuje się bowiem w innym schorzeniu. Jedne sanatoria oferują np. typowo zabiegi nakierowane na usprawnianie układu sercowo-naczyniowego, a inne na leczenie chorób układu oddechowego czy nerwowego.

Sanatorium NFZ w 2022 roku – jak wyjechać? Instrukcja krok po kroku

Wyjazdy do sanatoriów na leczenie uzdrowiskowe są coraz popularniejsze ze względu na rosnącą świadomość m.in. dotyczącą aktywności fizycznej, rehabilitacji czy przebywania wśród przyrody, jeśli chodzi o utrzymanie dobrego zdrowia lub wyleczenie się z różnych chorób. Elementy te są niezwykle ważne dla sukcesu terapeutycznego, stąd wiele osób decyduje się na wyjazd leczniczy. Nie bez znaczenia jest także to, że wyjazdy do sanatorium – przy odpowiednich wskazaniach – może refundować NFZ i pokrywamy wówczas naprawdę niewielkie koszty. Niestety, generuje to dość spore kolejki i na sanatorium trzeba niekiedy czekać wiele miesięcy, ale są sytuacje, gdy do sanatorium można wyjechać szybciej. Co należy zrobić, aby móc wyjechać do sanatorium niemal za darmo – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia? Zobaczcie instrukcję krok po kroku – przeczytajcie ją do końca!

Wyjazd do sanatorium NFZ – kto jest uprawniony?

Kto może wyjechać do sanatorium NFZ w 2022 roku? Obecnie wszystkie uzdrowiska są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. To samo dotyczy szpitali rehabilitacyjnych i sanatoriów. Na leczenie możemy się wybrać wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • jesteśmy zaszczepieni w pełni przeciwko COVID-19 (posiadamy 2 szczepienia oraz dokument to potwierdzający – możemy go uzyskać po szczepieniu lub zainstalować aplikację mObywatel, gdzie automatycznie znajdzie się tzw. certyfikat covidowy – system wgrywa go po sprawdzeniu danych osobowych),

 • posiadamy negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, przy czym nie może on być wykonany wcześniej niż na 4 dni przed wyjazdem.

Gdzie i jak zrobić test na COVID przed wyjazdem do sanatorium?

Wystarczy udać się do wskazanego punktu pobrania, czyli tzw. drive-thru. Test jest bezpłatny. Informację o tym, kiedy możesz wykonać test i w jakim miejscu, otrzymasz sms-owo. Nie potrzebujesz żadnego skierowania na badanie – wystarczy dowód osobisty. Jeżeli nie możesz się udać na test we wskazanym terminie i lokalizacji, możesz wybrać każdy inny dowolny punkt pobrań, ale wówczas należy posiadać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, aby administracja punktu pobrań mogła sprawdzić, jaka jest podstawa do bezpłatnego testu. Od 27. stycznia 2022 roku jest także możliwość wykonania bezpłatnego testu antygenowego w wybranych aptekach, co jest dodatkowym ułatwieniem.

Wynik testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Inną opcją jest skontaktowanie się z sanatorium, do którego jedziemy, aby podać aktualny numer telefonu. Sanatorium powiadomi nas wówczas telefonicznie o wyniku testu przed wyjazdem. Jeśli wynik testu będzie negatywny, możesz wyjechać na turnus. Dodatni wynik testu będzie oznaczał, że nie możesz wyjechać do sanatorium.

Ważne! Przed wykonaniem testu – minimum na 2 godziny przed badaniem – nie powinno się spożywać posiłków, pić napojów, żuć gumy, płukać jamy ustnej i nosa, myć zębów, przyjmować leków, palić papierosów.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium w 2022 roku?

Aby wyjechać do sanatorium na NFZ, musimy ponadto posiadać aktualne wyniki badań, także specjalistycznych czy kopie kart informacyjnych ze szpitali (jeśli byliśmy hospitalizowani). Powinniśmy także posiadać skierowanie do sanatorium, wystawione przez lekarza, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pobyt w sanatorium ma być bowiem kontynuacją leczenia – w przychodni lub szpitalu. Jeśli w celu uzyskania lepszych wyników leczenia i odzyskania sprawności po chorobie senior wymaga konkretnych zabiegów wykonywanych w uzdrowiskach, jest to oczywiste wskazanie do skorzystania z tego rodzaju leczenia.

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który to bierze pod uwagę m.in.:

 • stan zdrowia pacjenta,

 • występowanie przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego (niektóre formy leczenia stosowane w sanatoriach mogą negatywnie wpływać wybrane schorzenia – szczególnie leczenie bodźcowe),

 • występowanie wskazań do podjęcia takiego leczenia.

Ponadto, jeśli pacjent w ciągu ostatnich 5. lat był leczony onkologicznie, lekarz wpisuje na skierowaniu do sanatorium taką informację, gdyż leczenie onkologiczne często stanowi przeciwwskazanie do wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację.

Uwaga! Dawniej wymagano wykonania badania RTG klatki piersiowej przed wyjazdem do sanatorium w każdym przypadku. Obecnie jest to wymóg wyłącznie w przypadku stwierdzenia ku temu wskazań medycznych.

Jaki lekarz może wystawić skierowanie do sanatorium?

Jak wspomniałam wyżej, skierowanie do sanatorium na NFZ może wystawić wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Kim on jest? To praktycznie każdy lekarz, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku. To także każdy lekarz, który pracuje w placówce NFZ i podpisał z nią umowę. Może to więc być zarówno lekarz przyjmujący w publicznej przychodni, jak i w niepublicznej placówce, o ile podpisał on umowę z NFZ (przyjmuje on wówczas w ramach grupowej lub indywidualnej praktyki lekarskiej).

Sanatorium po COVID-19

Od 2021. roku sanatoria oferują leczenie uzdrowiskowe także dla osób, które przeszły COVID-19 i mają powikłania po tej chorobie. Pobyt z tego powodu w sanatorium jest finansowany w całości przez NFZ. Skierowanie na leczenie pocovidowe w sanatorium musi wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli np. lekarz POZ, lekarz specjalista lub lekarz, który pracuje w szpitalu). W skierowaniu lekarz musi wskazać, że dotyczy ono rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rehabilitacja może odbywać się również w formie ambulatoryjnej. Czy każdy kto przeszedł COVID-19 może skorzystać z takiego leczenia? Istnieją pewne kryteria kwalifikacji, na podstawie których lekarz wystawia skierowanie:

 • powikłania układu oddechowego, krążenia, nerwowego lub narządu ruchu

 • spadek siły mięśniowej

 • nasilenie duszności

Ponadto u ozdrowieńców przeprowadza się kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania po przebyciu COVID-19, a także ocenę dolegliwości, które utrzymują się po przebyciu tej choroby.

Leczenie rehabilitacyjne po COVID-19 w sanatorium trwa 2-6 tygodni. Rozpoczęcie leczenia musi nastąpić w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Istotnym wymogiem kwalifikującym do leczenia jest przedstawienie wyników z badań diagnostycznych, np. RTG klatki piersiowej, EKG czy wyników badań laboratoryjnych.

Celem rehabilitacji uzdrowiskowej jest poprawa wydolności wysiłkowej, oddechowej, krążeniowej pacjenta, a także poprawa siły mięśniowej. Terapia obejmuje różne ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, inhalacje, treningi indywidualne, zabiegi z zakresu balneoterapii, fizykoterapii oraz hydroterapii. Prowadzona jest również edukacja zdrowotna i zajęcia z zakresu psychosomatyki.

Rejestracja skierowania do sanatorium NFZ

Gotowe skierowanie w formie papierowej (tradycyjne) lekarz przesyła do wojewódzkiego oddziału NFZ lub przekazuje je pacjentowi, aby ten dostarczył to skierowanie na własną rękę. Co istotne, na rejestrację skierowania w oddziale mamy tylko 30 dni od daty wystawienia i po tym czasie niestety skierowanie utraci ważność. Skierowanie można samodzielnie dostarczyć do wojewódzkiego oddziału NFZ lub wysłać je pocztą. Jeśli lekarz natomiast wystawił „e-skierowanie” w formie elektronicznej, nie ma konieczności dostarczania go w formie tradycyjnej.

Dobrze sprawdzić, czy lekarz prawidłowo wypełnił skierowanie – np. czy jest na nim numer umowy lekarza z NFZ.

Jeśli sam dostarczasz skierowanie do NFZ, zapytać lekarza o konieczne kopie dokumentów, które masz dołączyć, czyli np. wypis ze szpitala. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji skierowanie będzie odesłane, a co za tym idzie, oczekiwanie na wyjazd się przedłuży.

Po zarejestrowaniu skierowania – kiedy zawiadomienie o wyjeździe?

Gdy zarejestrujemy skierowanie w wojewódzkim oddziale NFZ lub gdy oddział ten otrzyma skierowanie w formie listownej (liczy się data wpływu), jest ono poddane weryfikacji przez lekarza balneologa lub specjalistę medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Ekspert określa m.in. rodzaj leczenia uzdrowiskowego, jak i miejsce. Jeżeli uzna skierowanie za zasadne, a także dobrze skompletowane, w okresie 30. dni od dostarczenia skierowania otrzymamy dokument, w którym znajdziemy informację, na jakie leczenie nas zakwalifikowano. W takim dokumencie będzie również znajdował się numer skierowania – na jego podstawie możemy śledzić swoje miejsce w kolejce do sanatorium, które sprawdzamy za pomocą przeglądarki skierowań.

Zawiadomienie o terminie wyjazdu otrzymamy listownie pocztą minimum na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Jeśli w kolei lekarz specjalista z Narodowego Funduszu Zdrowia, weryfikujący nasze skierowanie do sanatorium stwierdzi, że brakuje podstaw do takiego leczenia, otrzymamy niestety odmowę wyjazdu do sanatorium w formie pisemnej. W dokumencie znajdzie się informacja określająca uzasadnienie przyczyny odmowy. Taka decyzja jest ostateczna – nie można się od niej odwołać.

Kolejka do sanatorium – sprawdź miejsce w przeglądarce skierowań NFZ

Gdy otrzymamy informację o zakwalifikowaniu się na leczenie w sanatorium, musimy już tylko czekać na zawiadomienie o terminie wyjazdu. Możemy także na bieżąco sprawdzać kolejkę do sanatorium – dzięki temu zyskamy informacje, kiedy można się spodziewać terminu wyjazdu. Jak sprawdzić kolejkę? To proste – potrzebujemy numeru skierowania nadanego przez oddział NFZ – znajduje się on na potwierdzeniu z NFZ o zakwalifikowaniu na leczenie w sanatorium. Numer skierowania należy wpisać w przeglądarce skierowań do sanatorium, podając także datę urodzenia. W przeglądarce uzyskamy m.in. takie informacje, jak szacunkowy czas oczekiwania na wyjazd, liczbę osób oczekujących w kolejce, a także miejsce leczenia (nazwa i adres sanatorium).

Przeglądarka skierowań do sanatorium NFZ - sprawdzanie kolejki
Przeglądarka skierowań do sanatorium NFZ - sprawdzanie kolejki

Korzystając z oficjalnej przeglądarki skierowań na stronie NFZ, pozostawione dane są bezpieczne, gdyż system udostępnia jedynie dane anonimowe o skierowaniu, czyli aktualny status, data wystawienia skierowania przez lekarza, data wpływu do wybranego oddziału NGZ, numer w kolejce oczekujących do sanatorium, miejsce leczenia, szacunkowy termin wyjazdu.

Pamiętaj jednak, że o ostatecznym terminie wyjazdu zostaniesz poinformowany/a listownie min. 14 dni przed turnusem.

Uwaga! Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega pacjentów, że niekiedy występują próby oszustw i wysyłane są SMS-y z fałszywymi powiadomieniami. NFZ podkreśla, że NIGDY nie powiadamia pacjentów za pomocą SMS o miejscu w kolejce czy terminie wyjazdu do sanatorium. Na takie wiadomości (oraz e-maile) nie powinno się zatem odpowiadać, tylko je zignorować lub zgłosić Policji.

Czym jest przeglądarka skierowań do sanatorium?

Przeglądarka skierowań do sanatorium to darmowe narzędzie dostępne dla każdego, kto posiada skierowanie do sanatorium na NFZ. Wystarczy mieć dostęp do internetu, komputer lub smartfon, aby z niej skorzystać. Warto odwiedzić stronę przeglądarki skierowań NFZ, ponieważ możemy na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest realizacja naszego skierowania lub samo rozpatrzenie. W tym celu wchodzimy na stronę skierowania.nfz.gov.pl, następnie wpisujemy w odpowiednim polu numer skierowania otrzymany pocztą. W przeglądarce możemy sprawdzić:

 • kolejkę do sanatorium (który mamy numer)

 • obecny status skierowania

 • datę wystawienia skierowania przez lekarza oraz datę wpłynięcia do oddziału NFZ

 • informację o tym, jaki oddział kieruje nas do sanatorium

 • informację o weryfikacji skierowania przez lekarza balneologa

 • informację o określonym rodzaju leczenia (profilu)

 • informację o ośrodku uzdrowiskowym, do którego zostaliśmy skierowani

Uwaga! Serwis NFZ to jedyna BEZPIECZNA przeglądarka skierowań i jedyna oficjalna. Lepiej nie sprawdzać kolejki do sanatorium w innych miejscach, gdyż konieczne jest podanie wrażliwych danych, a to jest związane z ryzykiem, że padniemy ofiarą oszustów. Wyżej podana przeglądarka skierowań NFZ jest bezpieczna i całkowicie bezpłatna.

Jak sprawdzić kolejkę do sanatorium?

Kolejkę do sanatorium możemy sprawdzić zarówno na głównej stronie NFZ (strona centrali NFZ podana wyżej), jak i na poszczególnych stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Aby sprawdzić miejsce w kolejce, wystarczy wpisać we wspomnianej wcześniej oficjalnej przeglądarce skierowań numer skierowania (podany listownie przy potwierdzaniu kwalifikacji do leczenia w sanatorium) oraz datę urodzenia w formacie rok-miesiąc-dzień (czyli RRRR_MM_DD). Gdy wpiszemy dane i klikniemy „dalej”, pojawią się bieżące informacje o naszym skierowaniu NFZ do sanatorium.

Jak długo czeka się na sanatorium NFZ?

Kolejka do sanatorium zwykle jest długa i konieczne jest czekanie nawet 1-2 lata. To, kiedy dane skierowanie zostanie zrealizowane, ściśle zależy od tego, jak dużo jest chętnych osób na leczenie w sanatorium z danego oddziału wojewódzkiego NFZ. Przykładowo, w województwie pomorskim czas oczekiwania na sanatorium wynosi ok. 20 miesięcy, w woj. zachodniopomorskim – 21 miesięcy, natomiast w województwie lubelskim – ok. 18 miesięcy. Krócej czeka się w przypadku skierowania do szpitala uzdrowiskowego – tu czas oczekiwania zwykle wynosi 5 miesięcy.

Ważne: każde skierowanie do sanatorium NFZ system automatycznie umieszcza na liście oczekujących.

Opinie – jak szybko przesuwa się kolejka do sanatorium w 2022 roku?

A jak wygląda kolejka do sanatorium w 2022 roku? Obecnie szacowany czas oczekiwania na sanatorium NFZ to ok. 2,5 roku. O tym, jak szybko przesuwa się kolejka do sanatorium, można dowiedzieć się z opinii innych osób, które również czekają na wyjazd leczniczy lub już z niego skorzystały. Takie opinie łatwo wyszukamy w Internecie, wpisując w wyszukiwarkę np. „kolejka do sanatorium – opinie forum” lub „jak długo się czeka na sanatorium – opinie/forum”. Poniżej zamieszczam kilka takich opinii – wynika z nich, że z reguły należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ trzeba czekać kilkanaście miesięcy (nawet 2-3 lata).

Kolejka do sanatorium NFZ - opinie
Kolejka do sanatorium NFZ - opinie

Jak zrezygnować z sanatorium NFZ z powodu COVID-19?

Obecnie wszystkie sanatoria ściśle przestrzegają reżimu sanitarnego i dotąd na szczęście nie było sygnałów na temat ognisk koronawirusa w takich placówkach. Mimo to NFZ deklaruje, że uznaje każdą prośbę o zmianę terminu leczenia uzdrowiskowego, jeśli prośba ta jest podyktowana obawą o zakażenie. Jeśli chcesz zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego przez obawę przed COVID-19, konieczne jest wysłanie pisemnej prośby do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ, który zajmuje się Twoim skierowaniem. Z drugiej jednak strony, jak czytamy na stronie Money, NFZ nie jest skłonny do respektowania obawy przed zakażeniem i może nie być to wystarczający powód, aby przełożyć termin leczenia. Zatem osoba, która zrezygnuje z wyjazdu, będzie musiała znowu czekać w kolejce. Wynika z tego, że wyjazd do sanatorium można przełożyć jedynie, jeśli termin turnusu koliduje z terminem szczepienia lub jeśli przebywamy na kwarantannie.

Nie mogę pojechać do sanatorium – co zrobić?

Są sytuacje, gdy nie możemy skorzystać z wyjazdu do sanatorium w wyznaczonym terminie, np. z powodu choroby, istotnych spraw rodzinnych (np. pogrzeb osoby bliskiej) itd. Jak możemy załatwić przełożenie terminu wyjazdu, aby ten nie przepadł i żebyśmy nie wskoczyli na koniec kolejki? Konieczne jest jak najszybsze zwrócenie się do oddziału NFZ, który zarządza naszym skierowaniem. Należy dostarczyć:

 • oryginał zwracanego skierowania

 • pisemne uzasadnienie, w którym wskazujemy powodu braku możliwości wyjazdu

 • dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

Dokumenty należy złożyć przed datą planowanego rozpoczęcia turnusu. NFZ zweryfikuje nasze podanie i jeśli będzie ono uzasadnione i przekonujące, być może uda się wyznaczyć nowy termin turnusu.

Czy osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą wyjechać szybciej do sanatorium?

Niestety, z tytułu zaszczepienia się nie ma preferencji, jeśli chodzi o wyjazd do sanatorium – należy czekać tyle samo, co inne osoby, które nie są zaszczepione. Jeśli w kolei czekamy w kolejce do sanatorium i minęło 18 miesięcy od ostatniego pobytu na turnusie, to będą zaszczepionym dwiema dawkami możemy skorzystać w dowolnej chwili z tzw. zwrotów – należy skontaktować się w tym celu z Działem Lecznictwa Uzdrowiskowego wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ, który obsługuje nasze skierowanie.

Sanatorium poza kolejką

Sanatorium poza kolejką - komu przysługuje?
Sanatorium poza kolejką - komu przysługuje?

Są pewne grupy uprzywilejowane, które mogą skorzystać z leczenia w sanatorium poza kolejnością. Bez kolejki mogą wyjechać np.:

 • honorowi dawcy krwi

 • honorowi dawcy przeszczepu

 • inwalidzi wojenni

 • inwalidzi wojskowi

 • kombatanci

 • żołnierze uprawnieni do skorzystania z sanatorium

 • weterani

 • pracownicy wojskowi

Wyjazd do sanatorium ze zwrotów, czyli jak przyspieszyć wyjazd

Zapewne słyszeliście o wyjeździe do sanatorium NFZ z tzw. zwrotów. Jeśli zostaliście zakwalifikowani do leczenia uzdrowiskowego i jesteśmy na liście oczekujących w kolejce oraz nie należymy do wyżej wymienionych uprzywilejowanych grup, możemy szybciej wyjechać do sanatorium ze zwrotów. Wyjazd taki obejmuje tylko terminy, z których inne osoby nie mogły skorzystać. Osoba, która chce wyjechać do sanatorium ze zwrotów powinna przygotować się na wyjazd w terminie nagłym – krótszym niż 14 dni. Termin ten liczy się od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. Jeśli chcemy skorzystać z wyjazdu ze zwrotów, należy skontaktować się z wojewódzkim oddziałem NFZ. Pamiętaj jednak, że w przypadku osób dorosłych do sanatorium można wyjechać dopiero po 18. miesiącach od zakończenia ostatniego turnusu.

Jak długo jest ważne skierowanie NFZ do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium, a także wyniki badań, które były wymagane do dokumentacji składanej w NFZ, niedawno podlegały weryfikacji i potwierdzania co 18 miesięcy od daty wystawienia. Obecnie obowiązują nowe przepisy, które zniosły obowiązek potwierdzania chęci skorzystania z leczenia w sanatorium po 18. miesiącach, gdyż większość oddziałów NFZ przekraczała taki termin oczekiwania na wyjazd – wiązało się z tym ponowne weryfikowanie praktycznie większości wystawionych skierowań. Aktualnie ma zatem obowiązku weryfikacji skierowania po 18 miesiącach od dnia wystawienia.

Niestety brak ponownej weryfikacji skierowania rodzi nowy problem: jest ryzyko, że w ciągu 18 miesięcy pojawiły się przeciwwskazania do skorzystania z leczenia (np. choroba nowotworowa), przez co pacjent, w przypadku stawienia się do sanatorium i po przeprowadzeniu wstępnego badania, będzie niestety poinformowany, że nie może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego i będzie musiał wrócić do domu.

Ile trwa leczenie w sanatorium?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym wynosi równo 21 dni. Inny czas leczenia obowiązuje w przypadku uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego – trwa ono od 6. do 18. dni. Z kolei leczenie w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni.

Ile kosztuje sanatorium NFZ w 2022 roku?

Wiele osób sądzi, że sanatorium na NFZ jest całkowicie darmowe. Nie jest to prawdą, gdyż co prawda fundusz pokrywa większość kosztów, ale jako pacjenci jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia czy parkingu. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu w sanatorium podczas turnusu, który trwa 21 lub 28 dni, jest uzależniona m.in. od rodzaju pokoju, standardu czy sezonu. Wysokość opłat jest regulowana ustawowo przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że nie możemy ponosić wyższych opłat niż te, które wynikają z rozporządzenia.

Jak dokładnie wyglądają opłaty? W pierwszym sezonie rozliczeniowym od 1. października do 30. kwietnia opłaty są niższe – zaczynają się już od 10,10 zł za pokój wieloosobowy (dane na 2022 rok), bez dostępu do pełnego węzła higieniczno-sanitarnego. Najwyższe ceny sięgają 31 zł i dotyczą pokoju jednoosobowego z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. W drugim sezonie rozliczeniowym, który trwa od 1. maja do 30. września, opłaty są wyższe i wynoszą adekwatnie od 11,30 zł do 38,90 zł za jeden dzień.

Poniższe tabele pokazują dokładne stawki ustalone rozporządzeniem w kwietniu 2021 roku – nadal obowiązują one w 2022 roku.

Koszty sanatorium w 2022 roku (tańszy sezon rozliczeniowy: od 1. października do 30. kwietnia)

Pokój 1-osobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym

31,00 zł

Pokój 1-osobowy w studiu

24,80 zł

Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

23,70 zł

Pokój 2-osobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym

18,60 zł

Pokój 2-osobowy w studiu

15,70 zł

Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

13,50 zł

Pokój wieloosobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym

11,90 zł

Pokój wieloosobowy w studiu

11,30 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

10,10 zł

Koszty sanatorium w 2022 roku (droższy sezon rozliczeniowy: od 1. maja do 30. września)

Pokój 1-osobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym

38,90 zł

Pokój 1-osobowy w studiu

35,60 zł

Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

31,60 zł

Pokój 2-osobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym

26,00 zł

Pokój 2-osobowy w studiu

23,70 zł

Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

18,60 zł

Pokój wieloosobowy z węzłem higieniczno-sanitarnym

14,10 zł

Pokój wieloosobowy w studiu

12,90 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11,30 zł

Uwaga: opłat nie muszą ponosić pracownicy zakładów, w których stosowano w produkcji azbest (pracujący do 28. września 1997 roku).

Inne opłaty za sanatorium, czyli za co NFZ nie zapłaci?

Wyjeżdżając do sanatorium z NFZ należy pamiętać o pewnych kosztach dodatkowych, których nie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. To m.in. koszty:

 • przybycia do sanatorium i dojazdu z powrotem do domu

 • pobytu opiekuna osoby leczonej

 • parkingu przed sanatorium

 • opłaty klimatycznej

 • zabiegów, które nie są związane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie w sanatorium.

Kolejny wyjazd do sanatorium NFZ dopiero po roku

Osoby dorosłe kierowane do sanatorium, mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednakże kolejne skierowanie możemy złożyć do oddziału NFZ po roku od daty zakończenia turnusu (12 miesięcy). Przepis ten nie dotyczy osób, które są kierowane do szpitali lub ambulatoriów uzdrowiskowych. Rozwiązanie to ma skrócić kolejki oczekujących na wyjazd do sanatorium.

Lista sanatoriów NFZ w Polsce

Jak wspomniałam wyżej, to, jakie uzdrowisko zostanie nam przydzielone, zależy od oceny lekarza balneologa lub innego specjalisty weryfikującego nasze skierowanie, wyznaczonego przez wojewódzki oddział NFZ. Zatem nie mamy dowolności, jeśli chodzi o wybór konkretnego uzdrowiska i jesteśmy zdani na to, co ustali NFZ. Jakie są w Polsce miejscowości uzdrowiskowe, do których możemy trafić w ramach skierowania na leczenie w sanatorium? Lista dzieli się na uzdrowiska ze względu na ich lokalizację: nizinne, nadmorskie, podgórskie i górskie:

 • uzdrowiska nizinne: Augustów, Busko Zdrój, Ciechocinek, Gołdap, Goczałkowice Zdrój, Horyniec Zdrój, Inowrocław, Konstancin, Krasnobród, Nałęczów, Połczyn Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Solec Zdrój, Supraśl, Uniejów, Swoszowice, Swoszowice, Wieniec Zdrój,

 • uzdrowiska nadmorskie: Dąbki, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Sopot, Świnoujście, Ustka,

 • uzdrowiska podgórskie: Cieplice Zdrój, Czerniawa Zdrój, Długopole Zdrój, Duszniki Zdrój, Iwonicz Zdrój, Kudowa Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój, Polanica Zdrój, Polańczyk, Rymanów Zdrój, Szczawno Zdrój, Ustroń, Wapienne,

 • uzdrowiska górskie: Jedlina Zdrój, Krynica Zdrój, Lądek Zdrój, Rabka Zdrój, Szczawnica, Świeradów Zdrój, Wysowa Zdrój, Żegiestów Zdrój.

Jest także jedno sanatorium w wyrobisku górniczym i znajduje się ono w Wieliczce.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835 ze zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 367).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Dz.U. 2014 poz. 1245.

 • Strona oficjalna NFZ.