Jakie są mocne strony introwertyka w pracy?

Introwertyk analizuje dane

Introwertyk – z natury spokojna, cicha, obserwująca osoba. Jak może się ona wybić w pracy? Okazuje się, że introwertyk ma wiele mocnych stron, które można wykorzystać w karierze zawodowej.

Mocne strony introwertyków

O ile mocne strony ekstrawertyków są dość oczywiste – osoby takie szybko podejmują decyzję, działają, zamiast zastanawiać się, podejmują więcej prób, co ostatecznie zwiększa ich prawdopodobieństwo sukcesu. Ponadto po porażkach szybciej się podnoszą i podejmują kolejną próbę. Introwertycy są całkowicie inni, ale nie oznacza to, że nie mają mocnych stron. W jednych badaniach wykazano np., że introwertycy, ze względu na to że są mniej impulsywni, popełniają mniej błędów w zadaniach. Gdy introwertyk popełni błąd, zwalnia – z kolei ekstrawertyk jest ukierunkowany na reagowanie i w sytuacji popełnienia błędu przyspiesza – wystawiają się na kolejne błędy (ale i okazje).

Przeczytaj także: Czy jesteś introwertykiem? Rozwiąż prosty test

Zalety introwertyka w pracy

To nie koniec mocnych stron introwertyków – jest ich cała masa! Wiele z nich jednak trudno dostrzec na pierwszy rzut oka, ponieważ ujawniają się dopiero na dalszych etapach zadania. Zatrudniając zatem introwertyka, daj sobie chwilę na poznanie jego zalet i nie oceniaj go pochopnie. Bardzo często mocne strony leżą w sferze intelektualnej, np. w sposobie analizowania danych. Wiele dzieje się „wewnątrz” - nie widzimy procesu myślenia i nie ma jeszcze działania, więc osoba z zewnątrz może pomyśleć, że introwertyk jest np. bierny. Dodatkowo proces analizowania różnych opcji i badanie danego problemy pod różnymi aspektami wymaga czasu – utrudnia to skutecznie szybkie pokazanie swoich mocnych stron w nowym miejscu czy nowo poznanej osobie. Jeśli zatem jako pracodawca wykażemy się odrobiną cierpliwości (czy jako współpracownik), zapewne dostrzeżemy wiele mocnych stron, jakie introwertycy wnoszą do pracy. Jakich konkretnie? Zobaczcie poniżej.

1. Introwertycy są bardzo kreatywni

Kreatywność to jedna z cech introwertyków. Charakteryzują się oni dużą wrażliwością, a ta wspiera kreatywność, tworzenie pomysłów czy inspiracji. Nie bez powodu większość wielkich dzieł powstawała w samotności – kreatywność wymaga bowiem ciszy i spokoju. Właśnie takie warunki preferują introwertycy. To cisza i spokój sprzyjają powstawaniu innowacyjnych koncepcji czy nieoczywistych rozwiązań. Ponadto tworzenie czegoś całkowicie nowego wymaga dużej dozy wytrwałości i cierpliwości – a tych cech również nie brakuje introwertykom.

2. Introwertyk potrafi obserwować

Obserwowanie zachowań, zjawisk, sytuacji – to codzienność introwertyka. Zanim podejmie jakieś działanie, najpierw obserwuje z boku, przygląda się, analizuje, aby zrozumieć daną sytuację i dopiero podjąć akcję. Dzięki takiej kolejności introwertycy rzadko podejmują błędne decyzje i nie działają pod wpływem impulsu. Takie podejście sprzyja m.in. przewidywaniu ewentualnych przeszkód, ale również dostrzeganiu możliwości w danym rozwiązaniu. Posiadanie zatem introwertyka w zespole stanowi pewien element ochrony – możemy przygotować się na możliwe trudności jeszcze przed podjęciem działania.

3. Introwertyk to świetny analityk

Introwertycy świetnie analizują różne aspekty, nie tylko w życiu prywatnym, ale i w pracy. O wiele łatwiej radzą sobie z problemami, ponieważ potrafią wnikliwie zagłębić się w dany temat i poświęcić analizie dużo czasu. Dzięki naturalnej tendencji do analizowania wszystkiego, introwertycy są w stanie zrozumieć także motywy zachowań innych osób.

4. Umiejętność krytycznego myślenia i wnikliwego słuchania

Introwertyk posiada zdolność krytycznego myślenia – pozwala mu to na skuteczne rozwiązywanie problemów. Dzięki temu, że introwertyk głęboko się zastanawia nad danym problemem, ma łatwość wnikania w daną trudność i dzięki temu potrafi dotrzeć do jej sedna. Introwertyk świetnie sprawdzi się zatem jako osoba, która rozpatruje dane problemy z wielu perspektyw, proponując różne rozwiązania – które są innowacyjne i praktyczne.

Umiejętność wnikliwego słuchania to kolejna mocna strona introwertyka – potrafi on zarówno obserwować, jak i analizować uzyskane informacje. Niektórzy introwertycy są na tyle wrażliwi, że szczególnie trafnie wyczuwają emocje innych ludzi, co jest kolejną zaletą. Uważne słuchanie, nastawienie na potrzeby rozmówcy – to cechy, które są nieocenione w budowaniu dobrych relacji w firmie czy z klientem.

5. Cierpliwość, staranność, wytrwałość

Introwertyk dzięki spokojnej postawie wobec problemów, wypracowuje w sobie ogromną cierpliwość. Dzięki temu może znacznie dłużej skupić się na jednym zadaniu. Cierpliwość sprzyja ponadto wytrwałości w dążeniu do postawionego sobie celu. Dodatkowo cierpliwość i wytrwałość wspomagają dbanie o szczegóły i staranne wykonywanie pracy – ważniejsza jest dla introwertyka jakość, a nie ilość.

Kiedy przydają się mocne strony introwertyków?

Mocne strony introwertyków przydają się szczególnie na etapie tworzenia nowych rozwiązań, pomysłów, koncepcji, projektów. Introwertyk ma bowiem niebanalne pomysły, które często są zarówno innowacyjne, jak i praktyczne – możliwe do wdrożenia. Mocne strony reprezentowane przez introwertyków sprawdzą się także podczas analizowania szans na powodzenie danego przedsięwzięcia oraz przewidywania ewentualnych problemów w realizacji celu. Ma to np. rację bytu w sytuacji, gdy firma rozpatruje duże inwestycje finansowe. Wówczas takie cechy, jak krytyczne myślenie, umiejętność analizowania i przewidywania, a także rozwaga, okazują się na wagę złota.

W jakiej pracy introwertyk będzie się najlepiej sprawdzał? Przede wszystkim dedykowane są dla niego stanowiska, gdzie może on działać w ciszy, spokoju, wykorzystując w pełni swój potencjał. To m.in. zawody związane z analizą danych czy tworzeniem projektów – a do takich zawodów należą np.:

  • programista,

  • informatyk,

  • analityk danych,

  • księgowy,

  • doradca finansowy,

  • doradca inwestycyjny.

Introwertycy świetnie poradzą sobie również na stanowiskach, gdzie konieczne jest wsłuchanie się w potrzeby innej osoby, gdzie konieczna jest empatia i budowanie głębokiej relacji. To np. stanowisko psychologa, mediatora czy opiekuna klienta. Idealnie nadadzą się również w zawodach, gdzie klient wymaga dopracowanego i indywidualnie dopasowanego do jego potrzeb rozwiązania problemu.

Należy się jednak liczyć z tym, że kosztem świetnie przemyślanych propozycji rozwiązań jest czas. Introwertyk potrzebuje sporo czasu na analizę i przetworzenie informacji. Dodatkowo presja nie sprzyja rozwijania kreatywności, co może zaburzać jego pracę.

Introwertyku: szukaj okazji do pokazywania swoich mocnych stron!

Introwertycy bardzo często tracą na tym, że nie pokazują swoich mocnych stron, gdy pojawi się ku temu okazja. Typowy ekstrawertyk „skradnie” wówczas całe show i introwertyk może w ogóle nie dostać przez to szansy na wykazanie się. Jeśli jesteś zatem introwertykiem pamiętaj, że jeśli nie zawalczysz o siebie i nie wykorzystasz okazji, być może wiele na tym stracisz. Postaraj się czasami podjąć bardziej zdecydowane działanie i swobodniej przedstawiaj swoje pomysły. Aby było Ci łatwiej, uświadom sobie swoje mocne strony i wady – dzięki temu będziesz częściej korzystać ze swoich zalet i rzadziej pokazywać te słabsze strony. Powinno Ci to ułatwić stworzenie w pracy takich warunków, w których będziesz pracować zgodnie ze swoimi naturalnymi preferencjami, ale dodatkowo staniesz się nieco bardziej widoczny dla pracodawcy i zyskasz szansę „wybicia się”.